Het kabinet trekt € 75 miljoen extra uit voor innovatie

Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat heeft bekendgemaakt dat er in 2018 extra geld wordt uitgetrokken voor innovatie. Het gaat om € 42 miljoen voor toegepast onderzoek, € 18 miljoen voor innovatiekracht van het mkb en € 15 miljoen voor de bevordering van samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid.