Crowdfunding: uw rendement volgens de AFM

Eind 2016 kwam de Autoriteit Financiële Markten met het bericht naar buiten dat crowdfundingplatformen informatie over risico’s moeten verbeteren. Met name inzicht in de zogeheten wanbetalingen moet een realistischer beeld geven van de risico’s die aan crowdfunding verbonden zijn. De AFM is van mening dat op dit moment de crowdfundingplatformen de nadruk te veel op de geboden rendementen leggen, terwijl deze door wanbetalingen in werkelijkheid lager uitpakken.