Crowdfundingplatforms kunnen verbeteren in transparantie

Crowdfundingplatforms zijn goed op weg om steeds transparanter te worden. Toch kan er nog gewerkt worden aan de presentatie van netto resultaten op lening-portefeuilles. Het totaal aantal geregistreerde platformen is te klein en de volwassenheid van leningen verschilt.