De EBITDA Multiple Methode

Deze waarderingsmethode is gebaseerd op de EBITDA, de Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Als we dit naar het Nederlands vertalen kennen we het als de winst voor rentelasten, belastingen en afschrijvingen op vaste en immateriële activa.

Deze waarderingsmethode is gebaseerd op de EBITDA, de Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Als we dit naar het Nederlands vertalen kennen we het als de winst voor rentelasten, belastingen en afschrijvingen op vaste en immateriële activa.