De term sheet

Wat leg je vast als investeerder? Waarin vertrouw je de ondernemer(s) en welke aspecten leg je toch nog even definitief vast in een contract? Voor elke investeerder is dit het spanningsveld tussen risico lopen (mede-ondernemer) en zekerheid zoeken (de belegger).