De WBSO stimuleert de Nederlandse economie

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) is een belangrijk instrument voor bedrijven die onderzoek en ontwikkeling (R&D) verrichten in Nederland. De regeling, die in 1994 werd geïntroduceerd, heeft tot doel het stimuleren van innovatie in het bedrijfsleven en daarmee de economische groei te bevorderen. Maar wat is nu precies de impact van de WBSO op de Nederlandse economie?

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) is een belangrijk instrument voor bedrijven die onderzoek en ontwikkeling (R&D) verrichten in Nederland. De regeling, die in 1994 werd geïntroduceerd, heeft tot doel het stimuleren van innovatie in het bedrijfsleven en daarmee de economische groei te bevorderen. Maar wat is nu precies de impact van de WBSO op de Nederlandse economie?

Uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) blijkt dat de WBSO een aanzienlijke bijdrage levert aan de economie. Zo hebben bedrijven in 2020 in totaal bijna 24.000 aanvragen ingediend voor de WBSO, wat neerkomt op een totaalbedrag van ruim 1,4 miljard euro. 

De WBSO heeft ook een belangrijke rol gespeeld bij het creëren van nieuwe banen in Nederland. Volgens het RVO hebben bedrijven die gebruik maken van de WBSO in 2020 meer dan 20.000 nieuwe banen gecreëerd. Dit komt neer op ongeveer 4,6% van alle nieuwe banen die in Nederland dat jaar zijn gecreëerd.

Sommige sectoren maken echter meer gebruik van de WBSO dan andere. Uit gegevens van het RVO blijkt dat de meeste aanvragen voor de WBSO afkomstig zijn van bedrijven in de industrie (37%), gevolgd door de ICT-sector (25%) en de dienstensector (23%). Het grootste deel van het budget voor de WBSO gaat dan ook naar deze drie sectoren.

Naast het stimuleren van economische groei en het creëren van banen, heeft de WBSO ook een belangrijke rol gespeeld bij het bevorderen van innovatie in Nederland. Bedrijven die gebruik maken van de WBSO zijn beter in staat om te investeren in nieuwe technologieën en producten, wat hen een concurrentievoordeel oplevert op de internationale markt.

Al met al heeft de WBSO dus een belangrijke bijdrage geleverd aan de Nederlandse economie. Het heeft bedrijven geholpen om te innoveren, banen te creëren en te groeien. Dit maakt het een essentieel instrument voor het stimuleren van de economische groei in Nederland.

 

Bronnen: RVO & Jaarverslag RVO

Heb jij vragen over de WBSO?

Meld je dan aan voor het WBSO Adviesgesprek. Farah-Addin helpt je tijdens deze vrijblijvende call met al jouw vragen rondom deze subsidie.