DEI+ subsidie voor een circulaire economie

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt € 44 miljoen beschikbaar voor een nieuw thema binnen de subsidieregeling voor Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+).

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt € 44 miljoen beschikbaar voor een nieuw thema binnen de subsidieregeling voor Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+).