Digitale zorg op afstand mogelijk voor kwetsbare personen

De coronacrisis heeft een enorme impact op de samenleving. Vooral kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking ondervinden moeilijkheden tijdens deze crisis. Zorgaanbieders zoals wijkverplegers, de ggz en ziekenhuizen kunnen door het Covid-19 virus soms lastig de zorg realiseren die deze kwetsbare mensen juist op dit moment nodig hebben. Om die reden wordt er geld vrijgemaakt voor digitale toepassingen voor ondersteuning en zorg op afstand.

De coronacrisis heeft een enorme impact op de samenleving. Vooral kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking ondervinden moeilijkheden tijdens deze crisis. Zorgaanbieders zoals wijkverplegers, de ggz en ziekenhuizen kunnen door het Covid-19 virus soms lastig de zorg realiseren die deze kwetsbare mensen juist op dit moment nodig hebben. Om die reden wordt er geld vrijgemaakt voor digitale toepassingen voor ondersteuning en zorg op afstand.