Speelt uw mkb-bedrijf of startup in op data issues? Doe mee aan Data Pitch!

Werkt uw mkb-bedrijf of startup met data? En bedenkt u graag oplossingen voor data issues en uitdagingen? Met Data Pitch, een initiatief van de Europese Unie, kunt u hiervoor een financiële tegemoetkoming van maximaal € 100.000 ontvangen.

Werkt uw mkb-bedrijf of startup met data? En bedenkt u graag oplossingen voor data issues en uitdagingen? Met Data Pitch, een initiatief van de Europese Unie, kunt u hiervoor een financiële tegemoetkoming van maximaal € 100.000 ontvangen.