Duurzame Energie in 2019

Ongeveer 93% van de alle energie die we gebruiken komt van fossiele brandstoffen (aardolie, aardgas en kolen). Dit is een groot probleem voor de toekomst, want het grootste deel van de broeikasgasemissies hangt hiermee samen. De Nederlandse overheid verstrekt duurzaamheidssubsidies voor de aanpak van deze problematiek.               

Ongeveer 93% van de alle energie die we gebruiken komt van fossiele brandstoffen (aardolie, aardgas en kolen). Dit is een groot probleem voor de toekomst, want het grootste deel van de broeikasgasemissies hangt hiermee samen. De Nederlandse overheid verstrekt duurzaamheidssubsidies voor de aanpak van deze problematiek.