Europa innoveert: Horizon2020

Het Europese onderzoeksprogramma Horizon2020 verandert vanaf 2021. De opvolger van het huidige programma wordt Horizon Europe, een zevenjarig subsidieprogramma met een budget van € 97,6 miljard. Wat zijn precies de verschillen tussen de twee programma’s en wat staat er in het nieuwe onderzoeksprogramma?