Expert aan het Woord | Mike Verdaasdonk

In de rubriek ‘Expert aan het Woord’ stellen de DB&P experts zich aan je voor. Wat kun je verwachten van een samenwerking met ze, waarin zijn ze gespecialiseerd en wat zijn hun waardevolle tips voor jou als ondernemer? Dat en meer lees je in deze reeks. Dit keer gaan we in gesprek met Mike Verdaasdonk, expert op het gebied van de Circulaire Ketenprojecten Subsidie.

In de rubriek ‘Expert aan het Woord’ stellen de DB&P experts zich aan je voor. Wat kun je verwachten van een samenwerking met ze, waarin zijn ze gespecialiseerd en wat zijn hun waardevolle tips voor jou als ondernemer? Dat en meer lees je in deze reeks. Dit keer gaan we in gesprek met Mike Verdaasdonk, expert op het gebied van de Circulaire Ketenprojecten Subsidie.

Hi Mike! Zou je wat meer over jezelf willen vertellen? 

Mijn naam is Mike Verdaasdonk, ik ben 23 jaar oud en heb net mijn studie Ondernemerschap afgerond. Tijdens mijn studie heb ik verschillende ondernemingen opgezet en meegekeken bij startups om meer inzicht te krijgen in de bedrijfsvoering. Dit heeft mij gemotiveerd om te solliciteren als Consultant Innovatie. Vaak werd ik geremd door een gebrek aan financiering. Hoewel financiering belangrijk is, wilde ik wel graag mijn eigen zeggenschap behouden en subsidies zijn wat dat betreft dus perfect voor veel ondernemers.

Mijn voorkeur gaat uit naar efficiënt werken en ik geniet ervan om productief te zijn. Ik hou ervan om snel actie te ondernemen en focus op de belangrijkste aspecten van een project. Het is voor mij van groot belang om secuur te werken en eerlijk te zijn over de passendheid van subsidies voor een onderneming. Eerlijkheid is voor mij vanzelfsprekend en ik blijf altijd transparant naar zowel mijn klanten als mijzelf.

Waarom ben je bij DB&P gaan werken?

Wat ik leuk vind aan mijn werk is dat ik elke dag met verschillende ondernemingen aan tafel zit. ’s Ochtends kan het gaan over software en ’s middags bijvoorbeeld over chemie. Het is interessant om te zien wat er gebeurt met de subsidie die we hebben geregeld. De omvang van de subsidie bij de MIT R&D illustreert duidelijk hoe financiering kan bijdragen aan succes. Echter, mijn betrokkenheid bij innovaties in de beginfase is ook zeer interessant. Bij de MIT Haalbaarheid kan ik namelijk vanaf het begin betrokken zijn en zo de ontwikkeling van de markt en technologie toetsen. Ik hoop dat dit uiteindelijk zal leiden tot een succesvolle MIT R&D. Het is daarbij cruciaal om een goede financieringsmix te hebben voor elke fase van de Technology Readiness Level (TRL). 

Als consultant innovatiefinanciering bouw ik momenteel aan mijn ervaring, maar ik merk dat deze steeds meer vorm begint te krijgen door mijn betrokkenheid bij diverse projecten, die ik zowel individueel als in teamverband uitvoer.

Je bent expert op het gebied van velen subsidies en regelingen, maar vandaag pakken we er een specifiek uit: de Circulaire Ketenprojecten Subsidie. Zou je wat kunnen vertellen hierover? 

In een notendop: het opzetten of een bestaande keten willen upgraden naar een circulaire keten. Om dit te doen, moeten er minimaal drie partners betrokken zijn die samen een toegevoegde waarde kunnen creëren voor een reststroom. Bijvoorbeeld, een boer die aardappels verbouwt en de helft verkoopt aan een supermarkt, terwijl de andere helft verrot is en niet verkocht kan worden. In plaats van deze aardappels weg te gooien, kan er bijvoorbeeld zetmeel uit worden gehaald door partner #2 en vervolgens kan partner #3 er behangplaksel van maken of het vermarkten. Dit kan een toegevoegde waarde hebben voor de economie.

Het budget voor zo’n keten is maximaal vier miljoen, wat betekent dat er maximaal €60.000 beschikbaar is per keten, oftewel €20.000 euro per deelnemer. Alle deelnemers moeten mkb’s zijn, en als er een grootbedrijf bij betrokken is, moeten de andere twee partijen mkb zijn. Het maximum aantal partijen dat betrokken kan zijn bij een keten is zes, wat betekent dat er maximaal €120.000 euro beschikbaar is in zo’n geval..

Om te kunnen beginnen met het project moet er worden beschreven wat er ontwikkeld wordt en wat er wordt opgezet. Er moet ook een CO2-berekening worden gemaakt, waarbij het doel is om de logistieke keten zo kort mogelijk te houden om zo de CO2-uitstoot te verminderen. Het moet aan de grondslag liggen van het project, anders kan het niet doorgaan. Er zijn business cases waarbij de CO2-reductie al is opgenomen in de berekening.

Bij het begeleiden van het proces is het belangrijk dat er een adviseur aanwezig is die ervaring heeft met het opzetten van circulaire ketens. Deze persoon moet minimaal een jaar ervaring hebben. We hebben zelf een paar adviseurs op het oog die we hiervoor kunnen gebruiken. Hiermee kunnen we partners helpen en kunnen we samenwerkingsverbanden tot stand brengen. We zien in de praktijk bijvoorbeeld vaker twee partijen die samenwerken die een derde partner missen.

Bij het project wordt de R-ladder van Lansink gebruikt. Wat belangrijk is: recycling van het product moet upcycling zijn in plaats van downcycling. Het liefst hebben we meerdere trappen, met een trap kom je namelijk niet uit. Elke partner maakt namelijk een of twee trappen op de R-ladder.

Ik denk dat deze subsidie heel belangrijk is. Veel bedrijven willen tegenwoordig verduurzamen en zijn zich bewust van het belang van het hergebruiken van grondstoffen en materialen. Materialen zijn kostbaar en door het benutten van reststromen kan er meer uitgehaald worden.

Heb je tips & trick omtrent deze subsidie?

Als het gaat om het opzetten van circulaire ketens, zijn randvoorwaarden vaak de grootste uitdaging. Het vinden van duurzame partners waarmee je langer dan een jaar samenwerkt, is essentieel om een succesvolle keten op te zetten. Hoewel het gebruik van reststromen bijdraagt aan een circulaire keten, zijn ondernemers zich er vaak niet van bewust dat ze onderdeel zijn van een keten. Hierdoor kan het idee van het gebruiken van reststromen worden verwaarloosd en hebben ze het idee dat ze gewoon aan het handelen zijn. Het opzetten van circulaire ketens vereist een duurzame relatie.

Het voordeel is dat er weinig administratie bij komt kijken, wat fijn is voor de ondernemer. Maar het hebben van een procesbegeleider is daarom juist nodig om het project in goede banen te leiden.

Ik denk dat deze subsidie heel belangrijk is. Veel bedrijven willen tegenwoordig verduurzamen en zijn zich bewust van het belang van het hergebruiken van grondstoffen en materialen. Materialen zijn kostbaar en door het benutten van reststromen kan er meer uitgehaald worden. Een relatie van ons hergebruikt bijvoorbeeld borden van klanten en brengt deze weer tot leven. Dit leidt tot duurzame relaties met klanten en duurzame output van producten, wat economisch, milieu- en samenlevingsgericht gezien voordelig is.

Wat kunnen we van jou verwachten tijdens een samenwerking?

Ik leg uit dat we eerst in gesprek gaan over hoe de keten eruit ziet en of er aan de randvoorwaarden wordt voldaan. Vervolgens schrijven we de aanvraag en toetsen we deze bij de penvoerder, waarna we deze aanscherpen en indienen. Na het indienen van de aanvraag hopen we op een positieve beschikking. Door deze route te volgen, kunnen we ondernemers helpen met de administratieve lasten en de eindverantwoording.

Ik wil graag dat alles volgens plan verloopt, inclusief randvoorwaarden, contracten en verplichtingen, maar ik houd ook in gedachten dat het altijd om een ondernemer gaat die op zoek is naar flexibiliteit en ruimte nodig heeft voor eigen invulling. Als de communicatie binnen de keten niet goed verloopt, ben ik bereid om het gesprek aan te gaan. Ik stel het resultaat centraal in plaats van de verantwoording van de subsidie. Ik vind het leuk om mee te denken en te praten over het plan en het resultaat. Dat is het belangrijkste doel.

Welke tip wil je de lezer meegeven? 

Ik ben van mening dat we de subsidiemogelijkheden moeten benutten in plaats van ze te laten liggen. Het is er om te stimuleren en te helpen. Veel ondernemers vinden het veel werk en administratie, maar het valt mee zolang je weet hoe je te werk moet gaan. Als er vragen of twijfels zijn, raad ik aan om contact met ons op te nemen. Wij staan klaar om te helpen en ondersteunen waar nodig.

Wil je een keer sparren?

Wil je een keer sparren met Mike over de mogelijkheden voor jouw onderneming? Stuur hem een bericht. Hij helpt je graag verder!