Extra openstelling SDE+ en verhoging ISDE-budget

Per Kamerbrief is de kabinetsreactie op de Klimaat- en Energieverkenning 2019 (KEV2019) en aanvullende notities weergegeven. Hieruit kan worden geconcludeerd dat er extra maatregelen nodig zijn.

Per Kamerbrief is de kabinetsreactie op de Klimaat- en Energieverkenning 2019 (KEV2019) en aanvullende notities weergegeven. Hieruit kan worden geconcludeerd dat er extra maatregelen nodig zijn.