Extra subsidie voor groene projecten

Duurzaam ondernemen wordt steeds belangrijker. Dat blijkt wel uit het Klimaatakkoord dat onlangs gepresenteerd is. De subsidiepotjes die bijdragen aan de emissiereductie worden dan ook goed aangevuld door de overheid.

Duurzaam ondernemen wordt steeds belangrijker. Dat blijkt wel uit het Klimaatakkoord dat onlangs gepresenteerd is. De subsidiepotjes die bijdragen aan de emissiereductie worden dan ook goed aangevuld door de overheid.

Download de gratis whitepaper

In de whitepaper ‘subsidies voor duurzaam ondernemen’ gaan wij dieper in op duurzaam ondernemen en de belangrijkste subsidieregelingen op dit gebied.

MIT Flevoland