Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks (AanZET)

Deze regeling biedt subsidie aan ondernemers en leasemaatschappijen die een nieuwe, volledig emissieloze (uitstootvrije) vrachtauto gaan aanschaffen.

Deze regeling biedt subsidie aan ondernemers en leasemaatschappijen die een nieuwe, volledig emissieloze (uitstootvrije) vrachtauto gaan aanschaffen.