Energie-Investeringsaftrek (EIA)

Investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie? De Energie-Investeringsaftrek (EIA) levert je een fiscaal voordeel én een lagere energierekening op.

Investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie? De Energie-Investeringsaftrek (EIA) levert je een fiscaal voordeel én een lagere energierekening op.

Veelgestelde vragen EIA

Subsidiabel binnen EIA zijn bedrijfsmiddelen die voldoen aan de voorwaarden zoals opgenomen in de Energielijst 2023. Ook energieadviezen die in verband staan met de investering mogen worden meegenomen. Benieuwd of jouw investering in aanmerking komt voor de EIA? Upload je offerte via het formulier hierboven.

De volgende energie-investeringen komen in aanmerking voor EIA: bedrijfsgebouwen, processen, transportmiddelen, duurzame energie, energiebalancering, energietransitie en energieadvies. Een specifiek overzicht van investeringen binnen deze categorieën zijn uitgewerkt in de Energielijst 2023.

Je fiscale winst in 2023 bedraagt € 200.000. De vennootschapsbelasting bedraagt 19%. In 2023 investeer je duurzame energie die in aanmerking komt voor de EIA. De investering bedraagt € 80.000. Omdat je 45,5% mag aftrekken komt het bedrag op € 80.000 x 45,5% = € 36.400. Dit bedrag mag (extra) worden afgetrokken van de fiscale winst: € 200.000 – € 36.400 = € 163.600

Je dient de investering te melden bij de RVO, binnen 3 maanden nadat je de investeringsverplichting bent aangegaan. Omdat er veel komt kijken bij het indienen van een aanvraag, helpen wij je graag. Wij handelen volgens het no-cure, no-pay principe. Wanneer de subsidie niet wordt toegekend, worden er geen kosten in rekening gebracht.

Er zijn een aantal stappen die je moet doorlopen om in aanmerking te komen voor Energie-Investeringsaftrek:
1. E-herkenning aanvragen: om in te loggen op het e-loket van de RVO heb je e-herkenning nodig. Voor het aanvragen van EIA is e-herkenning niveau 1 voldoende.
2. Via het e-loket van de RVO kun je de aanvraag indienen. Je dient je inloggegevens, aankoopnota en code die op de Energielijst 2023 staat bij de hand te houden.
3. Bewaar je verklaring die je ontvangt van de RVO. Deze heb je nodig wanneer je belastingaangifte doet.

Met een jarenlange expertise op het gebied van EIA kunnen wij je passend adviseren en ondersteunen tijdens het aanvraagproces. Wij nemen de administratieve handelingen voor jou uit handen.

Het is belangrijk om de belangrijkste gegevens goed op een rij te hebben, zodat wij voor je aan de slag kunnen.
- NAW en RSIN-nummer
- Offerte/omschrijving van de technische specificaties van het bedrijfsmiddel
- Opdrachtbevestiging
- Datum van ingebruikname bedrijfsmiddel

Het bedrijfsmiddel/voorziening dient te voldoen aan de criteria zoals het bedrijfsmiddel in de Energielijst wordt omschreven. De opdrachtbevestiging dient niet ouder te zijn dan 3 maanden.

Alleen belastingplichtige ondernemingen (vennootschapsbelastingplichtig of inkomstenbelastingplichtig) kunnen gebruik maken van de EIA-regeling. Dit betekent in de praktijk dat non-profit organisaties en particulieren geen aanvraag kunnen indienen.

EIA mag niet worden gecombineerd met de Milieu-Investeringsaftrek voor hetzelfde investeringsbedrag.

Een bedrijfsmiddel kan niet voor beide regelingen in aanmerking komen. Wanneer je voor een bedrijfsmiddel ISDE subsidie krijgt, kun je voor dit bedrijfsmiddel geen EIA subsidie aanvragen.