EIC Accelerator

Het mkb-instrument EIC Accelerator van Horizon Europe ondersteunt het mkb met het opschalen en het naar de internationale markt brengen van ‘high-impact’ innovatieve producten of diensten.

Het mkb-instrument EIC Accelerator van Horizon Europe ondersteunt het mkb met het opschalen en het naar de internationale markt brengen van ‘high-impact’ innovatieve producten of diensten.

Subsidiebijdrage van de EIC Accelerator

Subsidie vanuit de EIC Accelerator kan oplopen tot € 2,5 miljoen (70%) – looptijd: 12-24 maanden.

Equity: € 500.000 tot € 15 miljoen – gericht op een aandelenbelang tussen 10% en 25%.

Voorwaarden van de EIC Accelerator

De EIC Accelerator kan worden aangevraagd door individuele mkb ondernemingen voor innovatieve producten of dienst die zich in een vergevorderd stadium van ontwikkeling bevinden. De EIC Accelerator subsidie is niet bedoeld voor samenwerkingsverbanden; andere organisaties zoals kennisinstellingen en andere bedrijven kunnen alleen via onderaanneming (subcontracting) meedoen. Een afgewezen voorstel mag in principe 1 keer opnieuw ingediend worden.

Aanvraagprocedure van de EIC Accelerator

De aanvraagprocedure bestaat uit 3 stappen: 1) eerst wordt een verkort voorstel ingediend; 2) dan volgt bij positief advies een volledige aanvraag; 3) tenslotte worden de beste voorstellen uitgenodigd voor een presentatie en interview voor de beoordelingscommissie.

  • Voor verkorte aanvragen is er geen deadline en deze kunnen het hele jaar door ingediend worden. De verkorte aanvraag wordt binnen ongeveer 4 weken beoordeeld, en bij positief advies mag er binnen 12 maanden een volledig voorstel ingediend worden.
  • Voor volledige aanvragen zijn meerdere deadlines per jaar, waar gekozen kan worden indiening voor een specifieke ‘Challenge’ (een bepaalde uitdaging, wisselend per jaar) of voor de ‘Open’ openstelling (alle innovaties zijn hier welkom). Na indiening volgt er binnen ongeveer 5 enkele weken een beoordeling, en bij positief advies volgt een uitnodiging voor presentatie en interview voor de beoordelingscommissie in Brussel.
  • De presentatie en interview voor een commissie van 4-6 mensen volgt ongeveer 9 weken na de indiening van het volledige voorstel. Uiteindelijk maakt de commissie het besluit tot toekenning van de subsidie op basis van het interview, en de verkorte en volledige aanvraag.

In de beoordeling van de aanvraag (in elke stap) wordt in hoofdlijnen gekeken naar drie aspecten van het project:

  • Excellentie: Betreft het een baanbrekend concept die nieuwe markten kan vormen of disruptief is voor bestaande markten?
  • Impact: Heeft de innovatie een aanzienlijke sociaal-economische waardecreatie met een sterke en opschaalbare business case?
  • Risico, Implementatie, en noodzaak voor ondersteuning door de EU: Heeft het team de potentie om doelen te bereiken? Betreft het een innovatie met een grote potentie, maar is de ontwikkeling ervan een (te) groot risico voor investeerders?

EIC Accelerator aanvragen

De EIC Accelerator richt zich op risicovolle innovatieve scale-ups die willen opschalen en een nieuw product, proces of dienst naar de Europese en/of wereldwijde markt willen brengen.