Innovatiekrediet

Ontwikkel je producten, processen of diensten die in technologisch opzicht ‘nieuw’ zijn én commercieel gezien een goed toekomstperspectief bieden?

Stappenplan Innovatiekrediet

Oriënteren

Wanneer je het Innovatiekrediet wilt aanvragen, moet er eerst een quickscan ingevuld worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

1

Aanvragen

Binnen een week hoor je of jouw aanvraag positief of negatief wordt ingeschat. Bij een negatieve inschatting kun je alsnog een aanvraag indienen, maar de kans op toekenning is dan klein.

2

Beoordelen

De RVO controleert de volledigheid van aanvraag. Is alles aangeleverd? Dan volgt een intakegesprek. Hierna beoordeelt de RVO of het project past bij de doelstellingen van het Innovatiekrediet.

3

Besluit

Het definitieve besluit ontvang je binnen 8 tot 16 weken nadat de aanvraag in behandeling is genomen. Het project kan worden toegewezen, toegewezen onder voorwaarden of afgewezen.

4

Uitvoeren

Wordt het Innovatiekrediet toegekend? Dan stelt de RVO de voorgestelde projectbegroting vast.

5

Aflossen

Wanneer het project is afgerond, moet het krediet en de bijbehorende rente worden terugbetaald.

6

Tien jaar Innovatiekrediet

  • In de periode 2008-2018 hebben 239 projecten geprofiteerd van het Innovatiekrediet.
  • Hiervan zijn 168 technische projecten en 71 klinische projecten.
  • Het gaat om een totaalbedrag van € 492 miljoen.
  • Het gemiddeld bedrag per technologisch project is € 1,8 miljoen.
  • Met name bedrijven in High Tech Systemen & Materialen en Life Sciences & Health maken gebruik van de regeling.