Praktijkleren subsidie

Bied je een praktijk- of werkleerplaats aan voor leerlingen of studenten? Je kunt hierin financieel ondersteund worden met maximaal € 2.700 per deelnemer.

Bied je een praktijk- of werkleerplaats aan voor leerlingen of studenten? Je kunt hierin financieel ondersteund worden met maximaal € 2.700 per deelnemer.

Veelgestelde vragen

Nee. Het subsidiebedrag is vastgesteld op € 2.700, maar dit wordt bij teveel aanvragen achteraf naar beneden bijgesteld zodat iedereen subsidie krijgt. Het subsidiebedrag is bovendien naar rato. Bij een half jaar stage krijg je in plaats van € 2.700 dus €1.350.

Nee, het aanvragen van praktijkleren is altijd achteraf.

Ook HBO studenten komen in aanmerking, mits ze een duaal/deeltijd opleiding volgen in techniek, landbouw en natuurlijke omgeving, gezondheidszorg, gedrag en maatschappij.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap beslist binnen 13 weken na de deadline over de aanvragen die voor het daaraan voorafgaande studiejaar ontvangen zijn. De beslissing is direct de vaststelling van de subsidie.

Binnen twee weken na ontvangst van een positieve beslissing, ontvang je het bedrag op je bankrekening.