Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwen (SSEB)

Deze regeling heeft als hoofddoel om de emissie van NOx in de bouwsector in 2030 met 60% te verminderen en als nevendoel om de emissie van CO2 en fijnstof te verminderen.

Deze regeling heeft als hoofddoel om de emissie van NOx in de bouwsector in 2030 met 60% te verminderen en als nevendoel om de emissie van CO2 en fijnstof te verminderen.