Het verkrijgen van risicokapitaal

Als u risicokapitaal zoekt, kunt u zich wenden tot diverse partijen. Voorheen werd het grootste deel risicokapitaal bij banken gehaald. Nu wordt er vooral gemopperd op bankiers omdat ze de taal van ondernemers niet spreken en geen cent meer uitlenen. Wij mopperen niet, maar richten ons liever op andere manieren om risicokapitaal te zoeken. Hieronder bespreken we de belangrijkste verschaffers.