Informatieplicht Energiebesparing

Behalve de bestaande energiebesparingsplicht is er voor bedrijven nu ook een verplichting om de uitgevoerde energiebesparende maatregelen te rapporteren. Dit heet de informatieplicht.

Behalve de bestaande energiebesparingsplicht is er voor bedrijven nu ook een verplichting om de uitgevoerde energiebesparende maatregelen te rapporteren. Dit heet de informatieplicht.