Informatieplicht Energiebesparing

Behalve de bestaande energiebesparingsplicht is er voor bedrijven nu ook een verplichting om de uitgevoerde energiebesparende maatregelen te rapporteren. Dit heet de informatieplicht.