Statistieken crowdfunding

Inzicht lening portefeuille t/m 1 augustus 2020
Absoluut Procentueel
Totaal verstrekte leningen 61
Totaal geïnvesteerd € 3.958.700 100%
Totaal afgelost € 2.660.223 67,20%
Totaal afgeboekt (inclusief > 90 dagen)1 € 379.138 9,58%
Nog af te lossen € 919.338 23,22%
Totaal uitbetaalde rente € 560.047
1. Dit betreft tien debiteuren.

 

Openstaande saldi
Openstaand saldo: € 919.338 100%
Geen betalingsachterstand: € 911.025 99,10%
Betalingsachterstand (0-89 dagen) 2: € 8.313      0,90%
2. Dit betreft een debiteuren.
Rendement min bedrijven die langer dan 90 dagen niet betaald hebben
Gemiddelde rente: 9,04%
-/- default: 6,12%
-/- kosten: 0,00%
Netto rendement 2,92%

 

Definities:

Totaal afgelost: alle afgeloste bedragen op de uitstaande leningen.

Default: Leningen waarvan redelijkerwijs wordt verwacht dat ze niet meer aan de aflossingsverplichting zullen voldoen of leningen met een betalingsachterstand van langer dan 90 dagen. Het volledige achterstallige bedrag inclusief toekomstige aflossing wordt gekenmerkt als default en wordt afgeboekt.

Kosten: eventuele kosten voor investeerders. Investormatch brengt geen kosten in rekening!