Resultaat voor investeringen in innovatieve mkb projecten

Nederlandse provincies en lokale overheden investeren in projecten die bijdragen aan een innovatiever mkb met behulp van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Dat dit ook daadwerkelijk effect heeft, is nu ook vastgesteld door de Universiteit van Groningen (RUG).