Investormatch is één van de platforms waarbij er geen kosten bij de investeerder in rekening wordt gebracht.

Crowdfundmarkt onderzocht de kosten die een investeerder afdraagt aan crowdfundplatforms. Ook Investormatch is meegenomen in het onderzoek. Gemiddeld dragen investeerders €20 af aan platforms, bij een investering van €1.000. Investormatch is één van de platforms waarbij er geen kosten bij de investeerder in rekening wordt gebracht.