Ketenmachtiging

Sinds 2021 is de Wet Digitale Overheid van kracht. Ondernemers die hun (subsidie)aanvraag uitbesteden aan een intermediair, dienen verplicht een ketenmachtiging af te geven. Dit geldt ook voor aanvragen die wij namens jouw organisatie indienen. Op deze pagina geven we je meer informatie over deze ketenmachtiging.

Veelgestelde vragen

De nieuwe wet 'Wet Digitale Overheid', die binnenkort in werking treedt, verplicht ondernemers die hun (subsidie)aanvraag uitbesteden hun intermediair te machtigen via een ketenmachtiging. Door middel van een ketenmachtiging worden online (overheids)zaken door DB&P namens jouw organisatie op een betrouwbare en veilige manier geregeld. Daarnaast wordt de veiligheid van de ondernemer gewaarborgd.

Wij sturen je via onze leverancier Z login het ketenmachtigingen-registratieformulier. Met het ketenmachtigingen-registratieformulier machtig je De Breed & Partners voor alle diensten en loketten voor 5 jaar. Zodra je deze e-mail vanuit Z login ontvangt, dien je de bijlage te printen, handmatig te laten ondertekenen door de rechtsgeldig tekeningsbevoegde en samen met een kopie legitimatie van die persoon per post op te sturen naar Z login. Zij zullen diverse controles uitvoeren en bij akkoord de ketenmachtiging digitaal activeren zodat wij online zaken voor jou kunnen blijven doen.

Vanuit het Netwerk eHerkenning worden eisen opgelegd waaraan Z login als middeluitgever / machtigingenregister moet voldoen om op het aangevraagde niveau eHerkenningsmiddelen en/of – machtigingen te kunnen uitgeven / vastleggen. Enkele van deze eisen zijn dat Z login tegen een kopie van een geldig identiteitsbewijs:

- de gegevens van de wettelijk bevoegde valideert;
- de handtekening wettelijk bevoegde valideert;

Nadat de gegevens zijn gevalideerd wordt het kopie identiteitsbewijs door Z login vernietigd. Deze wordt niet gearchiveerd. Z login adviseert om de gegevens af te schermen die ze niet nodig hebben: Pasfoto, hologram, nationaliteit en (mits geen eenmanszaak) BSN-nummer (ook in MRZ zone) en het kopie te voorzien van een watermerk met de datum en het doel, vb. Z login eHerkenning. Tevens adviseert Z login om voor het afschermen en watermerk gebruik te maken van de KopieID app van de NL Rijksoverheid.

Het kopie identiteitsbewijs kan worden verstuurd via post, mail, of de beveiligde digitale omgeving van Z login: Nomadesk. Ook kun je ervoor kiezen langs te komen met kopie of origineel. Meer informatie staat op de website van Z login: https://www.zlogin.nl/identiteitsbewijs/

De Breed & Partners kiest voor Z login omdat Z login een overzichtelijke portal heeft waarin een intermediair in één oogopslag de afgegeven ketenmachtigingen kan monitoren. Daarnaast is de procedure van het aanvragen van een ketenmachtiging via Z Login voor een klant relatief eenvoudig. Z Login focust zich op het ketenmachtiging proces zo efficiënt en eenvoudig mogelijk maken voor zowel klant als intermediair.

Er zijn voor jouw organisatie diverse opties om de ketenmachtiging af te geven.

Optie 1: Ketenmachtiging via De Breed & Partners (Z login), Algemene bevoegdheid (5 jaar, alle diensten en loketten). Kosten: € 19,95 per jaar (betaald door DB&P).

Voordelen:
- Op ieder moment (zonder vertraging in verband met aanvragen separate ketenmachtiging) voor iedere regeling een (subsidie)aanvraag indienen.
- Op ieder moment intrekbaar.
- Ketenmachtiging wordt vanuit De Breed & Partners geregeld via Z login.

Optie 2: Ketenmachtiging per subsidieaanvraag
Voor ieder loket/iedere subsidieaanvraag dient er een aparte ketenmachtiging te worden afgegeven. Bijkomende kosten hiervoor worden in rekening gebracht.

Optie 3: Ketenmachtiging via jouw eHerkenningsleverancier
Je regelt zelf via jouw eHerkenningsleverancier de ketenmachtiging. De mogelijkheden zijn een algemene bevoegdheid voor 5 jaar of voor ieder loket/iedere subsidieaanvraag een aparte ketenmachtiging per jaar.

Optie 1 is de meest eenvoudige en efficiënte optie om de ketenmachtiging af te geven. Deze optie bevelen wij je dan ook aan. Indien je kiest voor optie 1, dan betalen wij de kosten voor de ketenmachtiging. Indien je een wijziging wil aanbrengen in een bestaande ketenmachtiging, worden de kosten daarvan in rekening gebracht.

Wanneer je De Breed & Partners een algemene bevoegdheid verstrekt (alle diensten voor 5 jaar) nemen wij de kosten van € 19,95 per jaar voor onze rekening. Indien deze volledige bevoegdheid niet wordt verstrekt, dient er per aanvraag en bijbehorend loket een nieuwe ketenmachtiging te worden aangevraagd. Bijkomende kosten worden hiervoor in rekening gebracht.

Een ketenmachtiging is maximaal 5 jaar geldig. Daarna moet de ketenmachtiging opnieuw worden uitgereikt.

Als je een ketenmachtiging voor 5 jaar vastlegt is het op ieder moment mogelijk om tussentijds de machtiging stop te zetten.

Zodra de Wet Digitale Overheid in werking treedt is het regelen van subsidie(aanvragen) door een intermediair alleen nog mogelijk met een ketenmachtiging. De papieren volmacht wordt dus vervangen door de ketenmachtiging.

Proces ketenmachtiging via Z Login

Mail via Z login

Via Z login ontvang je van ons een e-mail met bijgevoegd de ketenmachtiging.

1

Ketenmachtiging formulier

Het vooringevulde bijgevoegde ketenmachtiging formulier dien je te printen en handmatig te laten ondertekenen door de wettelijk bevoegde(n) van je organisatie. Een digitale handtekening wordt niet geaccepteerd.

2

Kopie identiteitsbewijs

Maak een kopie van je geldige identiteitsbewijs en voeg deze bij het ketenmachtiging formulier.

3

Verzenden ketenmachtiging formulier naar Z Login

Stuur het getekende formulier per post naar Z login. Het adres staat vermeld op het formulier.

4

Nacontrole

Wanneer de controles door ons en Z login zijn afgerond, wordt de ketenmachtiging actief en kunnen wij online zaken voor je blijven doen.

5

Vragen over de ketenmachtiging?

Het regelen van de ketenmachtiging is van zeer groot belang. Op deze manier kunnen wij zaken voor je blijven doen zoals je van ons gewend bent. Heb je vragen over de ketenmachtiging? Neem direct contact met ons op!

Bel 076-565 4321
profielfoto financieringsadviseur Mark van Dijk