Het verkrijgen van kredieten met behulp van intellectuele eigendomsrechten

Elke serieuze onderneming heeft kapitaal nodig. Een deel kan de ondernemer mogelijk zelf inbrengen, maar het grootste deel zal toch vreemd vermogen zijn. Eigen kapitaal is er in diverse vormen, maar kapitaal in de vorm van intellectuele eigendomsrechten wordt vaak over het hoofd gezien. Intellectuele eigendomsrechten zoals merknamen, octrooien en auteursrechten van in-house ontwikkelde software zijn vermogensrechten die niet alleen als kapitaal op de balans kunnen worden opgenomen, maar ook kunnen worden ingezet voor het aanwenden van kredieten.

Elke serieuze onderneming heeft kapitaal nodig. Een deel kan de ondernemer mogelijk zelf inbrengen, maar het grootste deel zal toch vreemd vermogen zijn. Eigen kapitaal is er in diverse vormen, maar kapitaal in de vorm van intellectuele eigendomsrechten wordt vaak over het hoofd gezien. Intellectuele eigendomsrechten zoals merknamen, octrooien en auteursrechten van in-house ontwikkelde software zijn vermogensrechten die niet alleen als kapitaal op de balans kunnen worden opgenomen, maar ook kunnen worden ingezet voor het aanwenden van kredieten.