Laatste aanvraagmogelijkheid voor de COL-regeling

Sinds april 2020 kan de Corona-OverbruggingsLening worden aangevraagd door start-ups, scale-ups en innovatief mkb. De laatste mogelijkheid om de COL-regeling aan te vragen is tot 17 mei. Vanaf deze datum is het niet meer mogelijk gebruik te maken van de regeling.

Sinds april 2020 kan de Corona-OverbruggingsLening worden aangevraagd door start-ups, scale-ups en innovatief mkb. De laatste mogelijkheid om de COL-regeling aan te vragen is tot 17 mei. Vanaf deze datum is het niet meer mogelijk gebruik te maken van de regeling.

Met de COL-regeling ontvangen start-ups, scale-ups of innovatieve mkb’ers een overbruggingskrediet tussen de € 50.000 en € 2 miljoen, tegen een rentepercentage van 3%. De overbruggingsregeling is nadrukkelijk bedoeld als een noodinstrument voor een tijdelijke overbrugging naar ’break-even’ of een volgende financieringsronde. 

Beoordeling aanvragen

Aanvragen zullen volgens de eerder gehanteerde tendersystematiek beoordeeld worden. Dat betekent dat de ROM’s aanvragen regionaal beoordelen en een nationale commissie de goedgekeurde aanvragen tegen elkaar afweegt. Terugkoppeling op ingediende aanvragen is uiterlijk op 7 juni. De afwikkeling en uitbetaling moet 30 juni 2021 afgerond zijn.

Voorwaarden COL-regeling

  • Je kan aantoonbaar maken dat de lening wordt benut voor investeringskosten of werkkapitaal
  • Je kan onderbouwen dat de omzet is teruggevallen als gevolg van Covid-19
  • Er moeten kostenreducerende maatregelen zijn genomen
  • De looptijd van de lening is drie jaar, waarbij het eerste jaar aflossingsvrij. In de twee jaar daarna wordt er per kwartaal lineair afgelost, inclusief rentebetalingen. Bedrijven mogen boetevrij vervroegd aflossen

Kwalitatieve criteria

Hierboven zie je een aantal formele criteria. Naast de formele criteria wordt ook gekeken naar kwalitatieve criteria als aantal fte, aansluiting bij het missiegedreven innovatiebeleid, aansluiting op ecosystemen en het belang van de innovatie. 

Wacht niet te lang met indienen!

Het beschikbare budget is naar verwachting snel uitgeput. We raden je dan ook aan om direct contact op te nemen om je COL-aanvraag te bespreken. We hebben met succes al meerdere ondernemers geholpen. Manouk vroeg bijvoorbeeld COL-financiering aan voor SuperciliumMet onze expertise weten we de kwaliteit van je aanvraag te verhogen, waardoor de kansen op een toekenning verhoogd worden.

Vraag COL-financiering aan

16 mei is de laatste dag dat COL-financiering kan worden aangevraagd. Wil je onderzoeken of deze regeling geschikt is voor jouw onderneming? Zoek dan contact met Finance Consultant Koen Ferket!

Bel 076-565 4321