Maatregelen coronavirus

Momenteel wordt op diverse plaatsen intensief overleg gevoerd over hoe we als Nederlandse samenleving mkb-ondernemers zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. Ook wij blijven ondernemers én investeerders ondersteunen en begeleiden. Hoewel we onze werkzaamheden onverminderd voortzetten, doen ook wij wat we kunnen om een bijdrage te leveren aan het inperken van de coronapandemie.