Meer aandacht voor maatschappelijke uitdagingen bij MIT aanvragen

De ministerraad heeft ingestemd met het nieuwe Missiegedreven Innovatiebeleid. Binnen de nieuwe aanpak draait het om de economische kansen van maatschappelijke uitdagingen. Innovatieve mkb'ers en startups worden actief betrokken bij deze aanpak.