Jan Leeflang

Mijn naam is Jan Leeflang en ik werk sinds begin 1999 bij De Breed & Partners. Vanaf 2008 als controller en in de jaren daarvoor als administrateur. Hiervoor werkte ik 19 jaar als assistent accountant en later ben ik als hoofd financiële administratie werkzaam geweest.

In deze periode heb ik veel ervaring opgedaan in het mkb van uiteenlopende branches, zoals metaalnijverheid, bouwondernemingen, handelsmaatschappijen, detailhandel, beheermaatschappijen en particulieren. Als financieel professional werk ik graag in een informele, maar toegewijde werkomgeving.

Ik hecht veel waarde aan openheid en duidelijke communicatie. Ook in mijn privéleven speelt creativiteit en originaliteit een grote rol. Die probeer ik steeds te vinden en toe te passen in mijn werk als semi-professioneel muzikant.