John Krijger

Bij De Breed & Partners houd ik mij bezig met subsidie- en financieringstrajecten. Ook ben ik Investment Manager bij investeringsfonds TechFund One. Binnen mijn functie geef ik graag op creatieve wijze invulling aan de financieringsbehoefte van bedrijven.

Ik zoek oplossingen voor ondernemers die vernieuwend bezig willen zijn en denk graag met ze mee. Met een brede ervaring op het gebied van innovatiestimulering in Nederland en een achtergrond in Bedrijfsinformatica ben ik vooral actief in de sectoren ICT, Creatieve Industrie en Agro Food.

De uitdaging zit hem voor mij in het vinden van de juiste ‘receptuur’ in de mix van subsidieregelingen, kredietfaciliteiten en investeringsmogelijkheden waarbij de positie van de ondernemer centraal staat. Dit levert uitdagende cases op en draagt bij aan een succesvolle ontwikkeling van producten en ondernemingen.