Meer mkb bedrijven op zoek naar alternatieve financiering

36% van de mkb’ers zoekt alternatieve financiering. Dit blijkt uit de nieuwe financieringsmonitor die is verstuurd naar de Tweede Kamer. Dit percentage is hoger dan een half jaar geleden, toen zocht 25% van de mkb’ers alternatieve financiering.

36% van de mkb’ers zoekt alternatieve financiering. Dit blijkt uit de nieuwe financieringsmonitor die is verstuurd naar de Tweede Kamer. Dit percentage is hoger dan een half jaar geleden, toen zocht 25% van de mkb’ers alternatieve financiering.