MKB'ers aan de slag met duurzame vaarwegen in Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland wil de oevers en kades van vaarwegen verduurzamen en stelt hiervoor samen met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) € 1 miljoen beschikbaar. De oproep voor dit project is gesloten op vijf december en acht MKB-ondernemers zijn geselecteerd.