Nieuwe openstelling InnovatiePrestatieContract 2018 (IPC) Zuid-Holland

In Zuid-Holland wordt de regeling InnovatiePresatieContract (IPC) opnieuw opengesteld. De regeling is gericht op het ondersteunen van innovatieve mkb-ondernemers. Het stimuleert innovatieprojecten waarin 10 tot 20 mkb-ondernemingen in dezelfde regio, keten of branche met elkaar samenwerken. Deze collectieve innovatieprojecten staan onder begeleiding van een penvoerder. Dit is een organisatie die de belangen behartigt van de ondernemers. Het traject van een IPC-project is tweejarig, waarin innovatie, kennisoverdracht en samenwerking centraal staan.