Octrooi aanvragen voor software? Het kan wel!

Octrooi en programmatuur, gaat dat samen? Veel programmeurs of ontwikkelaars van software denken bij een octrooi (ook wel patent aanvragen genoemd) voor ICT: dat is bijna ondoenlijk, kansloos, onbegonnen werk, zinloos of veel te duur. Dat beeld willen wij graag weerleggen, of tenminste nuanceren: door veranderende (Europese) wetgeving, jurisprudentie en toenemende specialistische kennis op dit terrein, blijkt het steeds vaker de moeite waard om toch ook na te denken over een octrooiaanvraag op dergelijke computer geïmplementeerde uitvindingen.

Octrooi en programmatuur, gaat dat samen? Veel programmeurs of ontwikkelaars van software denken bij een octrooi (ook wel patent aanvragen genoemd) voor ICT: dat is bijna ondoenlijk, kansloos, onbegonnen werk, zinloos of veel te duur. Dat beeld willen wij graag weerleggen, of tenminste nuanceren: door veranderende (Europese) wetgeving, jurisprudentie en toenemende specialistische kennis op dit terrein, blijkt het steeds vaker de moeite waard om toch ook na te denken over een octrooiaanvraag op dergelijke computer geïmplementeerde uitvindingen.