Partner aan het Woord | Arthur Nijhuis | B'WISE

In de rubriek ‘Partner aan het Woord’ stellen de partners van DB&P zich aan je voor. Waarvoor kun je ze benaderen, waarom doen ze wat ze doen en hoe ziet hun ideale partner eruit? Dat en meer lees je in deze reeks. Dit keer hebben we Arthur Nijhuis, Managing Director bij incubator B’WISE geïnterviewd.

In de rubriek ‘Partner aan het Woord’ stellen de partners van DB&P zich aan je voor. Waarvoor kun je ze benaderen, waarom doen ze wat ze doen en hoe ziet hun ideale partner eruit? Dat en meer lees je in deze reeks. Dit keer hebben we Arthur Nijhuis, Managing Director bij incubator B’WISE geïnterviewd.

Hallo Arthur! Zou je kunnen vertellen wat B’WISE doet?

B’WISE is een regionaal ondersteuningsprogramma voor startups. Ik wil graag benadrukken dat startups anders zijn dan starters. Startups zijn jonge, innovatieve en snelgroeiende bedrijven (of met potentie) die schaalbaar en ambitieus zijn. Dit vertaalt zich bijvoorbeeld door in omzet. Wij ondersteunen deze startups met drie diensten die we al geruime tijd aanbieden.

Ten eerste bieden we programma’s aan om ondernemers te leren hoe ze hun bedrijf moeten opbouwen. We delen do’s en don’ts, en geven advies op verschillende gebieden (zoals het goed valideren van je klant).

Ten tweede begeleiden we bij het ophalen van financiering. Hoewel we dit niet zelf voor de ondernemer doen, denken we wel kritisch mee. We begeleiden bij het verkrijgen van subsidies, angel-tickets en financiering vanuit het Brabants Startup Fonds en Rabobank. Onze business developers spelen hierbij een belangrijke rol. Ze helpen bij het opstellen van het businessplan, beoordelen welke teams wel of niet geschikt zijn en welke mijlpalen belangrijk zijn.

Ten derde bouwen we actief aan een (startup)netwerk van partners, ondernemers, coaches en andere mensen die kunnen ondersteunen. Rondom dit netwerk organiseren we evenementen en bijeenkomsten. Recentelijk hebben we bijvoorbeeld een data-evenement georganiseerd, evenals founders-ontbijten waar ondernemers met elkaar in gesprek kunnen gaan. We faciliteren ook gesprekken met advocaten en juristen over zakelijke aspecten.

We hebben sinds vorig jaar een incubator in Breda, een hub waar we kantoren verhuren. De sfeer is erg goed. We merken dat veel startups in deze regio hier graag willen zijn. Dit heeft te maken met de prettige omgeving met zachte materialen, hout, openheid en transparantie. Er zijn ook speelse elementen aanwezig, zoals pingpongtafels, een boksbal en klimplafonds. Dit creëert een moderne sfeer. Ondernemers lunchen samen en gaan met elkaar in gesprek. In West-Brabant was dit niet zo vanzelfsprekend. Je kunt weliswaar prima kantoren huren, maar dan mis je vaak de verbondenheid, de gezelligheid en het ondernemerschap wat wij hier samenbrengen. We hebben al vrij snel een ‘succeswand’ gecreëerd. Als een startup succes behaalt, wordt er op aan bel geslingerd en drinken we samen champagne. Eerst was één fles voldoende, maar tegenwoordig zijn er zoveel mensen dat we drie flessen koud hebben staan. De kurken gaan eraf en het succes wordt aan de wand toegevoegd. De teller staat nu op 15 mooie successen.

Wat ook goed werkt, is dat we in het hart van de ruimte een heel goed koffieapparaat hebben neergezet. Dit nodigt mensen uit om ’s ochtends, ’s middags of aan het einde van de dag bij elkaar te komen en te praten over hoe het gaat en waar men tegenaan loopt. Het gaat hierbij ook weer om verbinding tussen gelijkgestemde mensen en het hebben van peer-to-peer-gesprekken. Het belangrijkste is dat we elkaar ondersteunen.

Sociale cohesie is van groot belang, vooral voor ondernemers. Ondernemers hebben vaak een topsportmentaliteit. Voor topsporters is er veel geregeld, zoals coaches en ondersteuning van bonden en organisaties. Maar voor topondernemers is er eigenlijk niet zoveel geregeld. Er worden veel uren gemaakt, er is stress, er moeten sprints worden getrokken en er moet balans worden gevonden. Wat we merken, is dat ondernemers die verder zijn in hun ondernemersreis dit delen met degenen die net komen kijken. Dit gebeurt niet als je niet onder één dak zit.

"Ons doel is het stimuleren en versnellen van innovatie op de markt."

Wat is jullie ‘waarom’?

Vanuit mijn rol bij de lokale ontwikkelingsmaatschappij REWIN kreeg ik de opdracht om een ecosysteem te bouwen voor startups omdat dat nog niet bestond in West-Brabant. Een ecosysteem is een keten waarin alles georganiseerd is om ondernemers te ondersteunen. Ons doel is het stimuleren en versnellen van innovatie op de markt. Innovatie is essentieel voor de nieuwe wereld van morgen en de maatschappelijke transitie. We streven ernaar om dit proces te versnellen.

Er waren veel momenten waarop het leek alsof het niet zou lukken. Vanuit mijn rol bij REWIN moest ik hard werken en duwen om alles bij elkaar te krijgen. In 2020 kregen we zicht op dit gebouw en in 2021 hebben we de businesscase ontwikkeld. Binnen 13 maanden konden we de deuren openen. Gelukkig hadden we al veel dienstverlening beschikbaar. Het gebouw was de kers op de taart. In het begin van het proces dachten we dat we eerst een gebouw moesten hebben, maar dat was duur en risicovol. Dus we begonnen met de dienstverlening en gingen in gesprek met ondernemers om erachter te komen wat ze nodig hadden. Stap voor stap hebben we problemen opgelost. Zo bouwden we een netwerk van ondernemers op en kregen we inzicht in wat er speelde in de markt. Toen het juiste gebouw voorbij kwam, konden we beargumenteren dat we het snel vol zouden krijgen. Binnen drie maanden zaten we volledig vol.

Onze ambitie is om in de komende jaren aan te tonen dat we in staat zijn om 1 op de 5 bedrijven op te schalen naar scale-ups. Momenteel is dat eerder 1 op de 10 die echt succesvol wordt. We willen dit ook echt wetenschappelijk aantonen door te sturen op ecosysteem-elementen die nodig zijn voor een goed functionerend ecosysteem voor ondernemerschap en innovatie, zoals netwerken, leiderschap, financiering en infrastructuur.

Hoe ziet jullie ideale samenwerkingspartner eruit?

Als partner moet je voldoen aan bepaalde criteria. Het belangrijkste is een intrinsieke motivatie om startups vooruit te helpen. Het gaat niet alleen om commercieel gewin, maar om samen bouwen aan iets op de langere termijn. Je moet het belangrijk vinden om het ondernemerschap te ondersteunen. DB&P helpt bij financiering, evenals Investormatch en Rabobank. Rabobank richt zich bijvoorbeeld op agrofood en circulaire initiatieven, wat erg belangrijk is omdat dit bijna het DNA van West-Brabant is, als je kijkt naar de eiwittransitie die plaatsvindt. We hebben Rabobank vanaf het begin nodig gehad om startups door de groeifases te helpen.

We vragen aan de ondernemers van startups welke kennis en expertise ze willen binnenhalen en waar ze willen leren. Op basis daarvan sluiten we de juiste partners aan. Dit omvat partners op juridisch, fiscaal, accountancy en HR gebied. We zijn momenteel bezig met het selecteren van logische partners. Lokale partijen zijn hierbij erg belangrijk voor B’WISE. 

Hoe zijn jullie bezig met innovatie?

Bij B’WISE valt het op dat we zelf proberen te handelen en te werken als een startup. Een voorbeeld hiervan is dat we proberen een regelmatig ritme van evenementen te ontwikkelen. Maar voordat we een evenement op grotere schaal organiseren, testen we het eerst in een kleinere setting. Als het aanslaat, proberen we vervolgens de connectie met meer externe partijen te leggen. We hebben bijvoorbeeld in samenwerking met handpicked agencies een groot data-evenement georganiseerd en vervolgens schalen we als B’WISE zelf op. Zo proberen we met beperkte middelen een grote impact te creëren.

REWIN fungeert als een katalysator voor andere partijen die aan het innoveren zijn. Ons doel is niet om zelf innovaties te creëren, we zijn niet ondernemend in die zin. Persoonlijk heb ik wel een ondernemers-achtergrond , dus die kennis breng ik mee. REWIN is geen innovatief bedrijf op zich, maar we zorgen ervoor dat andere partijen die bezig zijn met innovatie, geholpen worden en kunnen floreren. We willen pioniers en innovators vooruit helpen.

B’WISE en DB&P

Mijn collega Rom van Oers is actief betrokken bij B’WISE op het gebied van financiering, en al wat langer geleden is een financieringstafel opgezet voor de regio West-Brabant en Zeeland. Daarbij zocht hij actief contact met DB&P. Hierdoor kwamen we ook steeds vaker in contact met elkaar. We ontdekten dat het prettig werkt met bijvoorbeeld MIT-subsidies. B’WISE kan veel ondernemers introduceren en op die manier zijn we elkaar goed van dienst . Toen ontstond ook het idee om DB&P te vragen om als partner deel te nemen. Het voelde als een logische samenwerking.

Mijn hoop is dat ondernemers bij B’WISE waarde halen uit de samenwerking met DB&P. Het is belangrijk dat ze met hun vraagstukken en gebrek aan kennis over subsidies bij jullie terecht kunnen. Als ondernemer kun je niet alles zelf doen. Veel zaken kosten tijd en ik vind het belangrijk dat ondernemers kunnen focussen op waar ze goed in zijn.

Op zoek naar een samenwerkingspartner?

Wil je een keer sparren met Koen over een eventuele samenwerking? Stuur hem een bericht. Hij helpt je graag verder!