Positieve ontwikkeling binnen de WBSO voor ICT-projecten

Als je spreekt over innovatie, dan heb je het over een snel veranderende wereld. Wetgeving gericht op het stimuleren van innovatie zou daarop moeten aansluiten. Toch is dat bij de WBSO voor ICT-projecten in de huidige vorm niet het geval. Gelukkig komt daar in 2021 mogelijk verandering in.

Als je spreekt over innovatie, dan heb je het over een snel veranderende wereld. Wetgeving gericht op het stimuleren van innovatie zou daarop moeten aansluiten. Toch is dat bij de WBSO voor ICT-projecten in de huidige vorm niet het geval. Gelukkig komt daar in 2021 mogelijk verandering in.

Is jouw ICT-project subsidiabel?

Door de ruime ervaring met de WBSO-regeling kan Jelmer Ruitinga jou direct vertellen welke activiteiten subsidiabel zijn binnen de WBSO. 

Bel 076-565 4321
profielfoto financieringsadviseur Jelmer Ruitenga