Privacy en de alsmaar groeiende honger naar informatie

In mijn begindagen als consultant bij De Breed & Partners hield ik mij bezig met dienstverlening omtrent de bescherming van persoonsgegevens. In die tijd was SaaS net in opkomst en het modewoord “Cloud” nog niet bedacht. De wildgroei aan informatiesystemen waarin allerlei persoonlijke informatie werd opgeslagen en iedereen van iedereen alles bijhield leidde destijds tot het oprichten van het College Bescherming Persoonsgegevens die de wet bescherming persoonsgegevens moest gaan handhaven. In de praktijk bleek echter al snel dat bedrijven en ook overheden (in die tijd heb ik zeker 50% van alle gemeenten in Nederland bezocht) niet zaten te wachten op advies en handhaving van deze wet. De dienstverlening daaromheen stierf daarom ook een stille dood.