Meer budget voor najaarsronde SDE+ 2019?

Diverse ondernemers-, branche en milieuorganisaties en vier grote gemeenten doen een oproep aan de Tweede Kamer. Zij vinden dat het budget van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie moet worden verruimd. 6000 subsidieaanvragers lopen namelijk de kans om afgewezen te worden.

Diverse ondernemers-, branche en milieuorganisaties en vier grote gemeenten doen een oproep aan de Tweede Kamer. Zij vinden dat het budget van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie moet worden verruimd. 6000 subsidieaanvragers lopen namelijk de kans om afgewezen te worden.

SDE+ subsidieaanvragen najaarsronde 2019

7.251 Zon-PV SDE+ subsidieaanvragen kwamen er binnen tijdens de najaarsronde van 2019. Zo’n 6000 aanvragen daarvan lopen de kans om afgewezen te worden en geen SDE+ beschikking te krijgen. Het gaat hierbij vooral om projecten met zonnepanelen op daken en op het land. De briefschrijvers zijn het hier niet mee eens, want volgens hen zijn juist deze projecten gemakkelijk te realiseren en leveren ze snel milieuwinst op.

Budget SDE+ regeling

De reden dat de 6000 projecten gevaar lopen is het beschikbaar stellen van te weinig budget. Het bedrag dat beschikbaar werd gesteld voor deze inschrijvingsperiode was 5 miljard euro. De oplossing volgens deze briefschrijvers? Het budget voor de SDE+ najaarsronde 2019 met terugwerkende kracht verhogen tot € 7,5 miljard. Dit betekent dat het budget met € 2,5 miljard moet worden verruimd.

Belangrijke doelen binnen handbereik

De ondernemers-, branche en milieuorganisaties en de vier grote gemeenten vinden en denken dat er een flinke milieuwinst wordt misgelopen wanneer het budget niet wordt verhoogd. Voor 2020 komt dit neer op een halve megaton CO2-reductie en 1,5 terawattuur aan duurzaam opgewekte energie. Wanneer de projecten alsnog voldaan worden, zullen volgens de briefschrijvers de doelen voor 14% hernieuwbare energie en 25% CO2-emissiereductie alsnog binnen bereik komen. Een ander belangrijk aspect is dat Nederland hiermee boetes vanuit Brussel voorkomt.

SDE+ wordt SDE++

De SDE+ regeling gaat veranderen in de SDE++ (Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie) regeling. Naast duurzame energietechnieken zal deze regeling zich richten op CO2-reductietechnieken. Het nastreven van 49% emissiereductie is een belangrijk doel.

Jan gaat graag met je in gesprek

Kom jij in aanmerking voor SDE+ of SDE++ subsidie? Met zijn expertise op het gebied van financiering voor duurzaam ondernemen voorziet consultant Jan je van passend advies.

profielfoto duurzame subsidies adviseur Jan Egberts