Subsidie ter vergroting van cyberweerbaarheid

Bedrijfsprocessen en waardevolle data kunnen kwetsbaar zijn voor cybercriminelen. Daarom is het belangrijk om je hiertegen te wapenen. Werkt jouw bedrijf mee aan het vergroten van cyberweerbaarheid? Dan kom je wellicht in aanmerking voor subsidie. Het Digital Trust Center (DTC) stimuleert namelijk samenwerkingsverbanden van bedrijven in niet-vitale sectoren met een subsidie van € 1.000.000 (per project maximaal € 200.000). Ondanks dat deze regeling niet bestemd is voor vitale sectoren, kunnen deze wel een onderdeel vormen van het netwerk.

Bedrijfsprocessen en waardevolle data kunnen kwetsbaar zijn voor cybercriminelen. Daarom is het belangrijk om je hiertegen te wapenen. Werkt jouw bedrijf mee aan het vergroten van cyberweerbaarheid? Dan kom je wellicht in aanmerking voor subsidie. Het Digital Trust Center (DTC) stimuleert namelijk samenwerkingsverbanden van bedrijven in niet-vitale sectoren met een subsidie van € 1.000.000 (per project maximaal € 200.000). Ondanks dat deze regeling niet bestemd is voor vitale sectoren, kunnen deze wel een onderdeel vormen van het netwerk.