WBSO deskcontrole: ‘Maak de administratie sluitend’

Wie de WBSO al enige tijd aanvraagt, weet dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) steekproefsgewijs controleert of bedrijven aan de administratieve verplichtingen voldoen. Vanwege het coronavirus wordt deze audit dit jaar uitgevoerd in de vorm van een WBSO deskcontrole. Wat dat precies inhoudt, leggen we je uit.

Wie de WBSO al enige tijd aanvraagt, weet dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) steekproefsgewijs controleert of bedrijven aan de administratieve verplichtingen voldoen. Vanwege het coronavirus wordt deze audit dit jaar uitgevoerd in de vorm van een WBSO deskcontrole. Wat dat precies inhoudt, leggen we je uit.