WBSO: Wat kunnen we verwachten?

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) is al lange tijd een waardevol instrument voor bedrijven die investeren in innovatie. Maar wat kunnen we verwachten van de toekomst van deze regeling? In dit artikel werpen we een blik op mogelijke ontwikkelingen en veranderingen die relevant kunnen zijn voor bedrijven die geïnteresseerd zijn in de WBSO. Van nieuwe trends tot uitbreidingen en verschuivingen in beleid, laten we eens kijken naar wat de toekomst mogelijk in petto heeft.

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) is al lange tijd een waardevol instrument voor bedrijven die investeren in innovatie. Maar wat kunnen we verwachten van de toekomst van deze regeling? In dit artikel werpen we een blik op mogelijke ontwikkelingen en veranderingen die relevant kunnen zijn voor bedrijven die geïnteresseerd zijn in de WBSO. Van nieuwe trends tot uitbreidingen en verschuivingen in beleid, laten we eens kijken naar wat de toekomst mogelijk in petto heeft.

  • Verbreding van focusgebieden

Een mogelijke ontwikkeling is de verbreding van de focusgebieden binnen de WBSO-regeling. Hoewel de regeling momenteel gericht is op speur- en ontwikkelingswerk, kan er in de toekomst meer ruimte zijn voor andere vormen van innovatie, zoals creatieve industrieën, duurzaamheidsprojecten en digitale transformatie-initiatieven. Dit zou een bredere groep bedrijven in staat stellen om te profiteren van de WBSO-regeling en innovatieve projecten te realiseren.

  • Verfijning van beoordelingscriteria

Om ervoor te zorgen dat de WBSO-regeling effectief blijft, kunnen de beoordelingscriteria in de toekomst verder worden verfijnd. Dit zou kunnen resulteren in een meer gestroomlijnd proces en duidelijkere richtlijnen voor bedrijven bij het indienen van een aanvraag. Het streven is om de aanvraagprocedure toegankelijker te maken, terwijl de kwaliteit en het succes van innovatieve projecten behouden blijven.

  • Samenwerking en kennisdeling

Een belangrijke focus voor de toekomst van de WBSO-regeling is het stimuleren van samenwerking en kennisdeling tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheidsorganisaties. Dit kan resulteren in synergie en gezamenlijke R&D-projecten die de grenzen van innovatie verleggen. Door samen te werken, kunnen bedrijven profiteren van elkaars expertise, middelen en netwerken, wat leidt tot nieuwe en krachtige innovaties.

  • Digitalisering en vereenvoudiging

Een trend die we kunnen verwachten in de toekomst is de verdere digitalisering en vereenvoudiging van het aanvraagproces voor de WBSO. Dit zou bedrijven in staat stellen om sneller en efficiënter aanvragen in te dienen, met behulp van geautomatiseerde systemen en online platforms. Het streven is om administratieve lasten te verminderen en de toegankelijkheid van de regeling te vergroten.

De toekomst van de WBSO-regeling belooft spannende ontwikkelingen en kansen voor bedrijven die willen investeren in innovatie. Het is van cruciaal belang om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen de regeling en actief deel te nemen aan innovatie-initiatieven. De toekomst wacht op ons, en met de WBSO kunnen we samen de grenzen van technologische vooruitgang blijven verleggen.

Maak jij binnenkort gebruik van de WBSO?

Plan een vrijblijvende, telefonische inventarisatie in met Farah-Addin. Hij kijkt samen naar de mogelijkheden voor jouw bedrijf.